Hög brottslighet i Sundbyberg

Bild: Hans Christiansson / Shutterstock.com 

När polisen år 2016 presenterade att delar av Sundbyberg var på listan över de 50 mest problematiska stadsdelarna i Sverige, gällande kriminalitet, var det många som inte blev förvånade. Flera företag i stadskärnan har haft tydliga problem med ökad kriminalitet vilket till och med lett till att man inte alltid vågat anmäla brotten.

Stora problem med kriminalitet- 2016

År 2016 genomförde Polisen en kartläggning av problematiska bostadsområden runt om i Sverige. Bland annat nämndes då Rissne och Hallonbergen vilka är delar av Sundbyberg. Som en kommentar till kartläggningen sa kommunalrådet Josefin Malmqvist att de sett denna utveckling. Det handlar både om att fler känner sig otrygga och att brottsligheten faktiskt hade ökat i omfattning.

I Hallonbergen nämns exempelvis droghandeln som ett större problem. Men även en rad handlare upplever det mer otryggt, vilket påverkat näringslivet. En del mindre butiker har till och med blivit platser för interna uppgörelser bland kriminella.

Detta har även mynnat ut i diskussioner kring hur kommunen ska kunna jobba för ökad säkerhet. Övervakningskameror kan däremot inte sättas upp på allt för många allmänna utrymmen i centrala delar av stadsdelen. Kortsiktigt önskade sig kommunalrådet fler poliser och grannsamverkan. Enligt henne var det däremot viktigt att se på en långsiktig lösning med högre sysselsättning i de mest utsatta områdena.

Även polisen har märkt av denna ökade kriminalitet och att kriminella delvis kan styra samhället. I en intervju till Stockholmdirekt säger exempelvis en kommunpolis att flera näringsidkare inte ens vågar anmäla stölder och hot.

En blind fläck

En orsak till att delar av Sundbyberg kommit med på polisens lista kan vara att dessa områden ”kommit i skymundan” när man istället prioriterat andra delar av Stockholm. Kommunpolisen benämner det som att ”Sundbyberg har blivit en blind fläck”.

Handlare bad om hjälp – 2018

Under 2017 och 2018 fick flera butiker större problem med drogmissbrukare. Det handlade både om att knarkhandel genomfördes öppet, att misshandelsfallen ökade och att både hot och stölder ökade drastiskt. Det mynnade ut i en träff där både polisen, personer från Sundbybergs stadskärneförening och kommunalpolitiker var med för att diskutera fram olika lösningar. Bland annat mynnade det ut i en tätare samverkan.

En orsak till den kraftiga ökningen ansågs vara att Sundbyberg är en ”knutpunkt”. Här finns både tunnelbana och pendeltåg som relativt snabbt tar passagerarna till innerstaden. Dessutom anser flera att Sundbyberg inte prioriterats av polisen vilket de kriminella och knarklangare snabbt märkt och därmed hellre uppehållit sig där än i mer punktmarkerade områden. Detta stämmer även väl överens med vad kommunpolisen sa i intervjun till Stockholmdirekt.