Sundbybergs Bibliotek

Sundbyberg bibliotek finns idag på två ställen. Ett i Hallonbergen och ett i Signalfabriken. Här presenteras biblioteket i Signalfabriken då detta är det största och nyaste. Det öppnade 2013 på denna plats. Tidigare låg det på Järnvägsgatan.

Två plan

Biblioteket är uppdelat på två olika plan med vardera ett par avdelningar. På nedre planet finns in- och utlåningen, ett stort utbud av dagstidningar och magasin samt datorer att låna. Här finns även en del reselitteratur samt konstböcker.

När det hålls föreläsningar, mindre konserter eller författaraftnar så sker detta även på det här planet. Det sker då i en hörna speciellt anpassad för dessa aktiviteter.

På nästa plan finns större delen av bibliotekets boksamling. Böckerna är uppdelade med en avdelning för barn- och unga, äldre litteratur och övrig litteratur. För de som vill studera i lugn och ro finns tyst läsesal samt en del studierum.

Öppettider & Hitta hit

Signalfabriken ligger på Esplanaden 10 och nås på 08-706 84 80. Dess öppettider är följande:

Mån – Ons: 10:00-19:00

Tors-Fre: 10:00-20:00

Lör: 10:00-16:00

Sön: 11:00-16:00

Evenemang och aktiviteter

Dagens bibliotek är så mycket mer än bara utlåning av böcker. Många kommer hit för att läsa tidningar, studera eller deltaga i någon av de aktiviteter som sker här. Några återkommande evenemang är ”Film för alla” samt ”Vi spelar Playstation”. Sen finns även pysselkvällar, sagostunder och teater för de yngre. Det är inte ovanligt att man har speciella scheman under skolloven då fler barn och ungdomar söker sig hit.

Ett klassiskt inslag är även flera olika bokcirklar. Bland annat finns Bokcirkeln Signalen där deltagarna träffas ungefär en gång varje månad för att prata om en bok som alla läst. En annan cirkel är ”Lättläst bokcirkel för vuxna” där man träffas två gånger per månad och pratar om lättlästa böcker. Ett bra sätt för invandrare att både lära sig svenska och knyta nya kontakter.

Utställningar

Galleri Signalen är utställningsytan på Signalens Bibliotek. En yta på ungefär 60 kvadratmeter som även har mobila väggar vilket möjliggör olika slags utställningar. Utställningarna kan variera kraftigt då man som förening eller konstnär har möjlighet att ställa ut. Framförallt försöker man ge möjlighet till lokala konstnärer att visa upp sina verk.