Sundbybergs Kommun – I ständig rörelse

Geografi

Sundbybergs kommun är Sveriges minsta kommun (sett till area) och ingår till helhet i staden Stockholm. Dess administration ligger i Hallonbergen vilket gör att både Sundbyberg och Hallonbergen ofta nämns i samband med Sundbybergs kommun.

Kommunen ligger i de södra delarna av Uppland och har många gränser mot just Stockholms kommun. Detta både i väster, söder och norr.

Demografi

Sedan början av 1900-talet har Sundbybergs kommun haft en kraftig befolkningsökning. År 1910 bodde här 4649 personer vilket gick över 10 000 år 1940. Vid 1990 hade man gått över 30 000 personer och 2018 var siffran över 50 000. Sett till ökningen var den extra stor mellan just 2010 och 2018.

Av dessa var ca 40 % av utländsk bakgrund i slutet av 2017. Samtidigt är det stor skillnad gällande de olika delarna av kommunen. Sett till andelen födda utomlands var detta 54,6% i Hallonbergen och enbart 14,3% i Ursvik.

De flesta bor i stadsdelen Centrala Sundbyberg där ca 13 000 personer är skrivna. Därefter kommer Rissne, Hallonbergen och Lilla Alby. Detta med 7500 personer och sedan fallande till ca 4200 personer.

Wikipedia anger att det bor ca 50 000 personer i kommunen vilket gör det till den 48:e största kommunen gällande antal invånare. Detta av de 290 kommuner som finns i Sverige. Men samtidigt är är det den minsta till ytan vilket betyder att det är ovanligt många personer per kvadratkilometer i kommunen.

Vapen

Även om kommunvapnet inte längre fyller samma funktion som förr så berättar det en del om kommunens historia. På en silverbakgrund finns en röd midja med en symbol för åska. Denna åska symboliserar den elektriska industri som var stor inom kommunen när vapnet en gång fastställdes. Detta år 1928. Under och över denna åsksymbol finns kugghjul som symboliserar den mekaniska industrin.