Ljust för företagare i Sundbyberg

I början av 2019 fanns det 5007 aktiva företag i Sundbyberg. Detta enligt kommunens egen hemsida där även alla dessa företag är sökbara utifrån företagsnamn. De flesta företag klassas som småföretag eller medelstora företag.

Företag och dess framtid

Sundbyberg är visserligen Sveriges minsta kommun sett till yta men är även Sveriges snabbast växande kommun gällande antalet invånare. För bara något år sedan gick man över gränsen på 50 000 invånare. Just den starka tillväxten är grunden för framtida företag. Utifrån detta byggs det både bostäder, kontor och lokaler på olika platser för att skapa förutsättningar för ännu fler invånare och företag.

Självklart finns även stor fördel i Sundbybergs läge med både tunnelbana och pendeltåg till Stockholms innerstad och kransområden. Därmed etablerar sig företag här som främst har kunder och leverantörer i andra delar av Stockholm.

Det är även nära till flygplatserna i Bromma och på Arlanda. Därmed är Sundbyberg en slags knutpunkt utifrån de kommunikationsmöjligheter som ges.

Stort antal tillväxtföretagare

I en undersökning från Svenskt Näringsliv (från 2017) visar det sig tydligt att Sundbyberg har hög andel tillväxtföretagare. Med tillväxtföretag menas aktiebolag som varit nyföretagsamma år 2011 och som nu har minst fem anställda.

I Stockholm kom Ekerö högst upp på denna lista med 1,1 person per 1000 invånare. Sedan kom just Sundbyberg med 1,0 person. Även om man ser till procent av nyföretagsamma personer från 2011 visar sig positiva siffor. I detta fall är det 6,8% vilket enbart slås av Ekerö med 6,9%.  Det kan exempelvis jämföras med Upplands-Väsby med nästan hälften så högt resultat i bägge dessa undersökningar.

Inriktning

På Sundbybergs hemsida framgår det att företagen främst hittas inom handel, företagstjänster, finansiell verksamhet, samt kommunikation. Självklart finns även andra branscher representerade men det är dessa branscher som väger tyngre i förhållande till andra städer av liknande storlek.

Dessa branscher, tillsammans med byggindustrin, står för ca 66% av alla arbetstillfällen. Det är en mycket högre siffra än jämförande siffra i Stockholm och i övriga delar av Sverige.